همکاران ما در تهران

دفتر ترجمه رسمی شبکه
موسسه سپنتا ستاره اندیشه
نریمان علی اکبر
  • مترجم رسمی زبان انگلیسی دادگستری ایران
  • کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
  • دارای بیش از ده سال سابقه کار در زمینه ترجمه رسمی و ترجمه همزمان
  • مترجم معتمد سفارت کرواسی

همکاران ما در شهرستان

اصفهان: موسسه زبان کوثر اصفهان