دکتر امین جعفری

دکترای حقوق از پاریس

پژوهشگر دانشگاه سوربن پاریس

مترجم رسمی دادگستری ایران

سوابق کاری

پژوهشگر عضو مرکز حقوق جزا و علوم جنایی دانشگاه پاریس ۱۰ نانتر

دبیر ایرانی انجمن حقوقدانان فرانسوی زبان هانری کاپیتان – هماهنگی برای پروژه دانشنامه ایران

مدرس حقوق، دانشگاه پاریس ۱۰ – نانتر (۲۰۰۹- ۲۰۰۸)

عضو کارگروه ترجمه و معادل یابی زبان فرانسه اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه

کارآموز کانون وکلای پاریس (۲۰۱۴-۲۰۱۵)

پژوهشگر دانشکده حقوق دانشگاه سوربن (۲۰۲۱-۲۰۲۲)

تحصیلات

۱۳۹۲-۱۳۸۶ : دکترای حقوق بانکی، دانشگاه پاریس ۱۰ – نانتر، فرانسه

۱۳۸۹-۱۳۹۰ : کارشناسی ارشد، تجارت بین الملل، مدرسه عالی بین‌المللی بازرگانی هالت، ایالات متحده

۱۳۸۵-۱۳۸۶ : کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، دانشگاه پاریس ۱۰- نانتر، فرانسه

۱۳۸۴-۱۳۸۵ : کارشناسی ارشد (مدرک عالی دانشگاهی)، دانشگاه پاریس ۲، پانتئون-اسس، فرانسه

۱۳۸۳-۱۳۸۴ : مدرک عالی زبان فرانسه، دانشگاه پاریس ۴- سوربن، فرانسه

سوابق علمی

Jafari Amin، Droit bancaire islamique، compilation، None، ۲۰۱۴/۰۸/۰۱

Jafari Amin، Finance islamique et gestion du risque، Revue Banque، ۱، ۳۲۹، ۲۰۱۴/۱۰/۰۱

Jafari Amin، Lutte de la finance islamique contre le blanchiment d’argent، Revue Banque، ۲۰۱۷، ۸۱۲، ۲۰۱۷/۰۹/۲

Jafari Amin, Theory of values transformation in criminal banking law, Journal of Financial Crime, 24, 1, 2017/01/03

Une présentation rapide des banques islamiques, une version chiite des banques islamiques, Les cahiers de la Finance Islamique, N 11, 2018

Jafari, Amin/ Finance islamique : Le contrat Moudharaba, du droit à la pratique dans le système bancaire iranien Amin Jafari
Article 30/11/2020 Revue Banque N° ۸۵۰